Thành ngữ, tục ngữ bắt đầu bằng từ "ăn"

1. Ăn bánh trả tiền 2. Ăn bánh vẽ 3. Ăn bát cháo chạy ba quãng đồng 4. Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi 5. Ăn bát cơm đầy nhớ ngày gian khổ 6. Ăn bát cơm nhớ công ơn cha mẹ 7. Ăn bát mẻ nằm chiếu manh 8. Ăn Bắc nằm Nam 9. Ăn bất thùng chi thình 10....

SAO CÔ KHÔNG NHÌN VÀO MẮT EM?!

1454066 Bài "Một học sinh nam bị bạn làm nhục nhiều năm liền" trên báo Dân trí ngày 27/3/2009 ) khiến chúng tôi không tin nổi vào mắt mình. Bài báo phản ánh sự việc em Phạm M.V. học sinh lớp 7B trường THCS Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) đã bị bạn làm nhục, hành hạ nhiều năm liền. Chúng tôi không tin nổi vào mắt mình khi đọc những dòng: "...học sinh Phạm M.V bị nhóm bạn cùng lớp làm nhục bằng cách...

Thành ngữ Việt Nam

1368132 Thành ngữ hoặc là những cụm từ mang ngữ nghĩa cố định (phần lớn không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp) (không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ) và độc lập riêng rẽ với từ ngữ hay hình ảnh mà thành ngữ sử dụng, thành ngữ thường được sử dụng trong việc tạo thành những câu nói hoàn chỉnh. ------------------------- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L...