Bạn biết gì về Tam quốc diễn nghĩa

5559797 về phương diện biên soạn chủ yếu là công lao của , nhưng thực ra bộ này trước sau đã trải qua một quá trình tập thể sáng tác lâu dài của rất nhiều người. *Trước , từ lâu chuyện Tam quốc đã lưu hành rộng rãi trong dân gian truyền miệng, các nghệ nhân kể chuyện, các nhà , , đều không ngừng sáng tạo, làm cho những tình tiết câu chuyện và hình tượng các nhân vật phong phú thêm. *Cuối đời Nguyên đầu đời...

Bạch Cư Dị với bình thường tâm thị đạo

3270629 Bạch Cư Dị (772-846) tự Lạc Thiên, hiệu Hương Sơn cư sĩ, quê Thái Nguyên nhưng dời đến Thiểm Tây và ông sinh ở Hà Nam, xuất thân trong một gia đình quan lại cấp dưới. Thuở thiếu thời ông cùng gia đình chạy loạn, sống trong cảnh nghèo khổ bấp bênh. Năm 30 tuổi (802) ông đậu tiến sĩ, được phong làm Hàn lâm học sĩ, năm sau phong Tả thập di. Năm Nguyên hòa (815) vì dâng sớ “Xin mau mau bắt giặc, để rửa nhục cho...

CƯ DỊ - Nhà thơ nổi tiếng đời Đường Trung Quốc

1285164 BẠCH ------------------------- Các tên gọi Tiếng Trung: 白居易 Bính âm: Bó Jūyì hay Bái Jūyì Wade-Giles: Po Chü-i hay Pai Chü-i Tự: Lạc Thiên (樂天) Hiệu: Hương Sơn cư sĩ (香山居士) Túy ngâm tiên sinh (醉吟先生) Thụy: Văn (文) (vì thế còn gọi là Bạch Văn Công 白文公) Bạch Cư Dị (chữ Hán: 白居易) (772-846) tự là Lạc Thiên (樂天), hiệu là Hương Sơn cư sĩ là nhà thơ Trung Quốc nổi tiếng thời nhà Đường. Tác phẩm nổi tiếng của Bạch Cư Dị ở Việt Nam có lẽ...